afola
Forlaget Afola udgiver fortrinsvis skuespil skrevet til Skørping Marionetteater. Vore skuespil er ikke kun for dukke- eller marionetteater, men kan med stor fornøjelse også spilles af andre typer teater. Mange af skuespillene udspringer af eventyr eller det eventyrlige og giver mulighed for opsætninger med meget for øjet. Da marionetteater er beslægtet med den bildende kunst, har vi fundet det naturligt at lade alle udgivelser illustrere. De fleste af skuespillene er skrevet eller bearbejdet af Ole Dan Larsen - enkelte af Runa Lauritzen. Desuden har forlaget udgivet nogle erindringsbøger.
Afola, Zentavej 18, 9260 Gistrup

Asta Fog Larsen: asta@afola.dk
Ole Dan Larsen: ole@afola.dk
Tlf.: 9831 4492 eller 2163 4492
CVR-nr.: 17366173