afolaUdgiver Afola, 2005

ISBN 87-91402-01-08

Se eksempel fra bogen

Skyggen

Bearbejdet af Ole Dan Larsen, frit efter H.C. Andersen

Vi har alle en skygge, når der er lys. Stor eller lille, svag eller tydelig. Den bevæger sig som os - forstærker os - kopierer os. Den er en slave af os - og af lyset. Men hvor er skyggen henne, når det er mørkt? Lever den sit eget liv? I samme øjeblik der er lys, hænger den uløsneligt ved os igen. H. C. Andersen lader i sit geniale eventyr skyggen slippe fri. Han giver menneskets skyggeside sit eget liv. Den svides ikke væk af lyset uden sin herres beskyttende skyggevirkning? Skyggen handler om sandhedens mange afskygninger og sandhed set fra forskellige synsvinkler. SKYGGEN handler også om den magt, som i sidste ende bestemmer, hvad der er sandt.